นโยบายเว็บไซต์ในเครือ
WARATTAPOB BUSINESS LEARNING
นโยบายการยกเลิก
การรับประกันความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้สินค้าหรือบริการทุกประเภท ตามที่ได้แจ้งไว้ยังหน้าเว็บไซต์
สามารถยกเลิกได้ โดยมีกำหนดระยะเวลาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าหรือบริการ แล้วระบบได้ทำการอนุมัติยืนยันให้ลูกค้าเข้ารับบริการ เป็นจุดเริ่มต้น
นโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า
บริษัทยังไม่มีนโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้าในขณะนี้ (หากมีจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพิ่มเติมในภายหลัง)
นโยบายการคืนเงิน
การรับประกันความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้สินค้าหรือบริการทุกประเภทตามที่ได้แจ้งไว้ยังหน้าเว็บไซต์
สามารถคืนเงินได้เต็มจำนวน 100% โดยมีกำหนดระยะเวลาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าหรือบริการ แล้วระบบได้ทำการอนุมัติยืนยันให้ลูกค้าเข้ารับบริการ เป็นจุดเริ่มต้น
โดยทางบริษัทยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน 100% ของมูลค่าสินค้าหรือบริการ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติม ยกเว้น ทางบริษัทได้พิสูจน์แล้วว่า ลูกค้าได้ซื้อสินค้าหรือบริการ และ ทางระบบอัตโนมัติได้ให้สิทธิการเข้ารับบริการนั้น ๆ เกินระยะเวลารับประกัน 30 วัน 
ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร แอปพลิเคชั่นของธนาคาร (mobile banking / web banking) หรือโอนผ่านตู้เงินสด ATM บริษัทจะคืนเงินให้เต็มจำนวนไม่หักค่าธรรมเนียม (เว้นแต่มีค่าธรรมเนียมอื่น ๆ)
ในกรณีที่ลูกค้าจ่ายชำระ ด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือ PAYPAL จะถูกหักค่าธรรมเนียม เท่ากับที่ระบบบริการชำระเงินออนไลน์ได้คิดกับทางบริษัท โดยทางบริษัทจะคืนเงินให้พร้อมหลักฐานที่บริษัทโดนหักค่าธรรมเนียม (บริษัทใช้บริการชำระเงินออนไลน์ ของ Omise และ Thaiepay)
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
1.บริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินในส่วนของหมายเลขบัตรเครดิต / เดบิต รหัสลับ cvv / วันหมดอายุของบัตร หรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลบัตรสำหรับการชำระเงินของลูกค้า
2.บริษัทจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้ปลอดภัยอย่างถึงที่สุด และไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกของบริษัทอย่างเด็ดขาด เว้นแต่มีคำสั่งศาล
3.บริษัท จะมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าไว้ยัง Database ที่มีความปลอดภัยสูง และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ข้อมูลพื้นฐานดังกล่าว เช่น
  3.1 ชื่อ นามสกุล
  3.2 วัน เดือน ปี เกิด
  3.3 อีเมล
  3.4 หมายเลขโทรศัพท์
  3.5 ที่อยู่อาศัย
  3.6 รายชื่อบัญชีสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook / Line เป็นต้น
4.บริษัท เก็บข้อมูลพื้นฐานของท่าน เพื่อการนำไปวิเคราะห์ ทางการตลาด และเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต
5.บริษัทไม่มีนโยบายการแบ่งปัน / เปิดเผย หรือ ขายข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าให้กับบริษัทใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัทในเครือของ บริษัท วรัทภพ บิสสิเนส เลิร์นนิ่ง จำกัด
 6.รายละเอียดการติดต่อบริษัท วรัทภพ บิสสิเนส เลิร์นนิ่ง จำกัด (Warattapob Business Learning Co., Ltd.)
โทรศัพท์ : 0864664716
อีเมล : support@warattapob.com
LINE : @WBL9999
WARATTAPOB BUSINESS LEARNING CO., LTD.
Copyright 2021 All Rights Reserved